Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2013

Thực hiện Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 – 2015 và hưởng ứngTuần lễ quốc gia Nước sạch & Vệ sinh môi trường năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi tắt là các cơ sở giáo dục) triển khai các hoạt động hưởng ứng...

Giới trẻ sôi nổi hưởng ứng cuộc thi “Tôi yêu nước sạch”

Cuộc thi làm phim ngắn về chủ đề tiết kiệm nước vừa kết thúc vòng 1 vào ngày 28/7 vừa qua sau hơn 1 tháng bắt đầu. Gần 50 clip dự thi của những bạn trẻ khắp mọi miền đất nước với những câu chuyện khác nhau, cách tiếp cận vấn đề khác nhau, đã phản ánh một cách chân thực nhất về tình trạng đối lập "nơi thừa, nơi thiếu" nguồn tài nguyên quan trọng này, khiến người xem không khỏi trăn trở về hệ quả của việc lãng phí nước. Sáng tạo từ cuộc sống "Lấy động lực...
Trang 1 / 11
Khuyến cáo: UNESCO đã cố gắng hết sức để xin được bản quyên của các tài liệu sử dụng trong chương trình. Nếu quý vị là người có bản quyền của tài liệu nào được sử dụng nhưng chưa được liên lạc, xin vui lòng liên hệ và chúng tôi sẽ chú thích lại cho phù hợp.