52 tỷ đồng thực hiện đề án đưa giáo dục thiên tai vào trường học

(VACNE)-Tổng nguồn lực tài chính để triển khai đề án "Đưa kiến thức, kỹ năng, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai vào nhà trường giai đoạn 2011 – 2020" dự kiến là 52,316 tỷ đồng trong đó ngân sách trung ương là 35 tỷ đồng và ngân sách địa phương là 17,316 tỷ đồng – theo thông tin tại buổi góp ý đề án do Bộ Giáo dục&Đào tạo và Tổ chức UNICEF tổ chức chiều 18/1 tại Hà Nội. Đề án tập trung vào các nội dung nhằm đưa kiến thức về phòng, tránh, và giảm nhẹ thiên...

Chính sách ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Monre – Sáng 5/6 tại Hà Nội, Bộ TN&MT phối hợp với Trường Đại học Tổng hợp Monash – Australia tổ chức Hội nghị quốc tế Chính sách ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu tại Việt Nam, với nghiên cứu thí điểm tại lưu vực sông Cầu. Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cho biết, Bộ TN&MT đã nỗ lực không ngừng huy động các tổ chức quốc tế hỗ trợ Việt Nam cả về nguồn lực tài chính và khoa học công nghệ trong ứng phó với biến đổi khí hậu.Chúng ta...

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Thay mặt Ban Chấp hành trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành nghị quyết Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. ​Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2020, về cơ bản chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính; có bước chuyển biến cơ bản trong khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng hợp lý, hiệu...

Tập huấn triển khai giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu ở Hà Nội

(VACNE) – Bộ Giáo dục & Đào tạo cho biết đầu tháng 4/2013 một lớp tập huấn hai ngày giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong các trường đại học, cao đẳng diễn ra ở Hà Nội. Thực hiện kế hoạch công tác năm 2012- 2013, Bộ Giáo dục&Đào tạo tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ giảng viên cốt cán triển khai nhiệm vụ "Đưa các nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2015 của ngành giáo dục". Theo đó, mỗi cơ...
Khuyến cáo: UNESCO đã cố gắng hết sức để xin được bản quyên của các tài liệu sử dụng trong chương trình. Nếu quý vị là người có bản quyền của tài liệu nào được sử dụng nhưng chưa được liên lạc, xin vui lòng liên hệ và chúng tôi sẽ chú thích lại cho phù hợp.