TĂNG CƯỜNG CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(GD&TĐ) – Ngày 25/8, Bộ GD-ĐT tổ chức HN tổng kết hoạt động đưa các nội dung bảo vệ môi trường (BVMT) vào hệ thống GD quốc dân giai đoạn 2002-2010 và phương hướng giai đoạn 2011-2015. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý cùng đại diện các vụ, cục chức năng của Bộ và 235 đại biểu đại diện cho Sở GD-ĐT tỉnh, thành, các trường TC, CĐ, ĐH đã tham dự hội nghị. GDBVMT: Tích hợp trong nhiều môn học Thống kê của Bộ GD-ĐT,  nội dung GDBVMT được triển khai ở tất cả các cơ sở GD...
Trang 2 / 212
Khuyến cáo: UNESCO đã cố gắng hết sức để xin được bản quyên của các tài liệu sử dụng trong chương trình. Nếu quý vị là người có bản quyền của tài liệu nào được sử dụng nhưng chưa được liên lạc, xin vui lòng liên hệ và chúng tôi sẽ chú thích lại cho phù hợp.