Tập huấn triển khai giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu ở Hà Nội

(VACNE) – Bộ Giáo dục & Đào tạo cho biết đầu tháng 4/2013 một lớp tập huấn hai ngày giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong các trường đại học, cao đẳng diễn ra ở Hà Nội.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2012- 2013, Bộ Giáo dục&Đào tạo tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ giảng viên cốt cán triển khai nhiệm vụ "Đưa các nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2015 của ngành giáo dục".

Theo đó, mỗi cơ sở đào tạo (theo danh sách) cử hai cán bộ gồm một cán bộ lãnh đạo phòng, ban chức năng, một giảng viên (phục vụ công tác triển khai biên soạn tài liệu giảng dạy trong nhà trường những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu và những kỹ năng cần thiết để phòng ngừa, giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu).

Thời gian tập huấn hai ngày, từ ngày 2/4/2013 đến 3/4/2013. Khai mạc lúc 08h30 ngày 2/4/2013 tại Hội trường A, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương số 387 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo đề án "Đưa kiến thức, kỹ năng, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai vào nhà trường giai đoạn 2011 – 2020", đến hết năm 2013, xây dựng xong tài liệu và tổ chức dạy thí điểm, tổng kết kinh nghiệm, và hoàn thiện tài liệu.

Đến năm 2014, tổ chức tập huấn phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giáo viên, giảng viên cốt cán trong toàn ngành về kỹ năng phòng, tránh, và giảm nhẹ thiên tai.

Đến năm 2015, tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về phòng, tránh, và giảm nhẹ thiên tai cho 80% cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong toàn ngành, v.v…

Đến năm 2020, 80% cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên toàn ngành được trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, tránh, và giảm nhẹ thiên tai.

Mục tiêu chung của để án là nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên, và học viên trong ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011 – 2020.

Tổng nguồn lực tài chính để triển khai đề án "Đưa kiến thức, kỹ năng, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai vào nhà trường giai đoạn 2011 – 2020" dự kiến là 52,316 tỷ đồng trong đó ngân sách trung ương là 35 tỷ đồng và ngân sách địa phương là 17,316 tỷ đồng.

 

Nguồn tin: Mai Anh